Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Semanín, Pramínek se sídlem Semanín 118

Rozhodnutí

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní

řád, v platném znění takto:

Od školního roku 2018/2019 jsou k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost

vykonává Základní škola a mateřská škola Pramínek, Semanín

přijaty děti pod registračními čísly:

2018/1

2018/2

2018/3

2018/4

2018/5

2018/8

2018/9

2018/10

2018/11

Rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok u dítěte pod reg.číslem 6/2018 a 7/2018.

V Semaníně 27.4.2018

Mgr.Lucie Kocůrková

ředitelka školy