Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charaktrristika mateřské školy

Informace o mateřské škole:

Mateřskou školu provozuje od roku 1998 Obecní úřad Semanín a od ledna 2003 patří do právního subjektu společně se Základní školou Semanín.

Budova je po rekonstrukci, patrová, má dvě třídy.  Velkou předností je překrásná zahrada doplněna dřevěnými hracími prvky.

Třídy jsou heterogenní, smíšené (v jedné třídě věkově od 3. let - do 5.let dítěte a v druhé třídě jsou děti od 5. - do 6. let předškolního věku). Kapacita nyní jedné třídy je 22. dětí a druhé třídy zatím 13 dětí. K mateřské škole patří školní jídelna.

Cílem pedagogů je: osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy s výrazným zaměřením na ekologickou výchovu. Pracujeme podle předem připraveného ŠVP (školního vzdělávacího programu, s některými prvky "Začít spolu".

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 hod - 15.30 hod.

Personál mateřské školy:

paní ředitelka ZŠ: Mgr. Marta Lederová

 vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Jitka Řeháková

  paní učitelka MŠ: Sylva Fišerová

  slečna učitelka MŠ: Karolína Kotnourová

 vedoucí stravování:   Lucie Rybková

  kuchařka:  Lucie Benešová  

Pedagogický asistent: Veronika Mazalová

Organizace dne:

 6.30 - 8.30      scházení dětí a uzamčení MŠ

                        blok činností 

                        (zájmové činnosti, využití center aktivit)

  8.30 - 8.45     ranní cvičení

  8.45 - 9.00     hygiena, svačina

  9.00 - 9.45     řízená a spontánní činnost, hra

  individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími  

  potřebami, pohybové aktivity, relaxace, jóga,..

10.00 - 11.30   pobyt venku

11.30 - 12.00   hygiena, oběd 

12.00 - 12.30   hygiena

12.30 - 13.45   odpočinek, spánek

13.45 - 14.15  hygiena, svačina

14.15 - 15.30  odpolední zájmové činnosti, odchod dětí