Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charaktrristika mateřské školy

Informace o mateřské škole:

Mateřskou školu provozuje od roku 1998 Obecní úřad Semanín a od ledna 2003 patří do právního subjektu společně se Základní školou Semanín.

Budova je zatím přízemní, po rekonstrukci oken a topení s přestavbou nových sociálních prostor.  Velkou předností je překrásná zahrada doplněna dřevěnými hracími prvky.

Třída je jednotřídní, heterogenní (smíšená věkově od 3. let - do 6.let dítěte). Kapacita třídy je nyní 28. dětí. K mateřské škole patří školní jídelna.

Cílem pedagogů je: osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy s výrazným zaměřením na ekologickou výchovu. Pracujeme podle předem připraveného ŠVP (školního vzdělávacího programu, s některými prvky "Začít spolu".

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 hod - 15.30 hod.

Personál mateřské školy:

paní ředitelka ZŠ: Mgr. Lucie Kocůrková

 vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Jitka Řeháková

  paní učitelka MŠ: Sylva Fišerová

 vedoucí stravování:   Helena Holubářová

  kuchařka:  Lucie Benešová  

Organizace dne:

 6.30 - 8.30      scházení dětí a uzamčení MŠ

                        blok činností 

                        (zájmové činnosti, využití center aktivit)

  8.30 - 8.45     ranní cvičení

  8.45 - 9.00     hygiena, svačina

  9.00 - 9.45     řízená a spontánní činnost, hra

  individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími  

  potřebami, pohybové aktivity, relaxace, jóga,..

10.00 - 11.30   pobyt venku

11.30 - 12.00   hygiena, oběd 

12.00 - 12.30   hygiena

12.30 - 13.45   odpočinek, spánek

13.45 - 14.15  hygiena, svačina

14.15 - 15.30  odpolední zájmové činnosti, odchod dětí