Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád hodin TV

1. 9. 2017

Základní a mateřská škola Pramínek, Semanín

Příloha školního řádu: Řád hodin TV v sále Obecního úřadu v Semaníně

Č.j.:ZŠaMŠ-Pra68/2011

Účinnost od:10.10.2011

Spisový znak:1.2

Skartační znak: A5

Změny:

 

 

Řád hodin tělesné výchovy v sále Obecního úřadu v Semaníně

 

 

 • Žáci vstupují do sálu pouze v doprovodu paní učitelky.
 • Přicházejí ve cvičebním úboru a před vstupem do sálu se přezují do sportovní obuvi.
 • Do sálu není povoleno přinášet jídlo a pití.
 • Žáci se v sále nepřibližují ke kamnům, a pokud jim ke kamnům něco spadne, upozorní okamžitě paní učitelku.
 • Žáci odchází na toaletu pouze po jednom a ohlásí tuto skutečnost paní učitelce.
 • Při hodinách TV je povoleno používat pouze nářadí  které prošlo revizí.
 • Paní učitelka je povinna seznámit se s revizní zprávou, která se týká tělocvičného nářadí.
 • Před začátkem hodiny paní učitelka zkontroluje nářadí  které bude při hodině používat, zda je v pořádku a není poškozené.
 • Pokud dojde při hodinách TV k nějakému poškození majetku, skutečnost okamžitě po příchodu do školy oznámí ředitelce.
 • Veškeré nářadí se musí před ochodem ze sálu uklidit na určené místo.
 • Stejný postup je, pokud se v hodinách TV stane nějaký úraz.
 • Při odchodu ze sálu vyučující zkontroluje zda je sál uzamčen.

 

 

 

 

 

                                                              Mgr.Lucie Kocůrková